گالري تشییع پیکر آیت الله شهرستانی سبزوار:

سبزوار آنلاين: گالري تصاوير سبزوار: تشییع پیکر آیت الله شهرستانی

گزارش تصويري

/ تعداد تصاوير اين گالري: 11 تصوير / [بازگشت به گالري‌ها]

تشییع پیکر آیت الله شهرستانی