گالري بازدید شهردار از جمعه بازار سبزوار:

سبزوار آنلاين: گالري تصاوير سبزوار: بازدید شهردار از جمعه بازار

گزارش تصويري

/ تعداد تصاوير اين گالري: 12 تصوير / [بازگشت به گالري‌ها]

بازدید شهردار از جمعه بازار