گالري بازدید مسئولان از آسایشگاه سالمندان مادر سبزوار:

سبزوار آنلاين: گالري تصاوير سبزوار: بازدید مسئولان از آسایشگاه سالمندان مادر

بازدید مسئولان از آسایشگاه سالمندان مادر

تاریخ: 14 ارديبهشت 1390 / بازدید: 2440 / اظهار نظر: 2
« تصوير قبلی

آسایشگاه سالمندان مادرآسایشگاه سالمندان مادر

عکاس: قدیریان
 اظهار نظر

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


از انعکاس به روز اخبار شهرستان سبزوار متشکرم