گالري معرفی شهردار سبزوار سبزوار:

سبزوار آنلاين: گالري تصاوير سبزوار: معرفی شهردار سبزوار

معرفی شهردار سبزوار

تاریخ: 15 شهريور 1390 / بازدید: 2450 / اظهار نظر: 2
تصوير بعدی » « تصوير قبلی

اولین سخنرانی شهرداراولین سخنرانی شهردار

عکاس: قدیریان
اظهار نظر

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


حسن اکبری
0 مخالف 2 موافق
شورای ... اسلامی شهرسبزوار بفرمایند غیرازانتخاب مقصودی بعنوان شهردار ... چه کارمثبتی انجام داده اند مردم هرچه مالیات بدهندحقوق1600نفرکارمند شهرداری بیشتر نمی شود خدا سرنوشت مردم سبزواررابخیرکند