گالري سفر وزیر اقتصاد و امور دارایی به سبزوار سبزوار:

سبزوار آنلاين: گالري تصاوير سبزوار: سفر وزیر اقتصاد و امور دارایی به سبزوار

سفر وزیر اقتصاد و امور دارایی به سبزوار

تاریخ: 6 مهر 1389 / بازدید: 1958 / اظهار نظر: 0
تصوير بعدی » « تصوير قبلی

وزیر اقتصاد در سفر یک روزه به سبزوار از آسایشایگاه معلولین ذهنی امیرالمومنین بازدید کردوزیر اقتصاد در سفر یک روزه به سبزوار از آسایشایگاه معلولین ذهنی امیرالمومنین بازدید کرد

عکاس: قدیریان
اظهار نظر

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


0 نظر در صف تاييد است.