گالري سفر معاون رئیس جمهور به سبزوار سبزوار:

سبزوار آنلاين: گالري تصاوير سبزوار: سفر معاون رئیس جمهور به سبزوار

سفر معاون رئیس جمهور به سبزوار

تاریخ: 6 دي 1389 / بازدید: 2284 / اظهار نظر: 1
تصوير بعدی »

اهداء طرح سکه سربداران به معاون رئیس جمهوراهداء طرح سکه سربداران به معاون رئیس جمهور

عکاس: قدیریان
اظهار نظر

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


1 نظر در صف تاييد است.