خبر علمی سبزوار:

سبزوار آنلاين: اخبار علمی شهر سبزوار

خبر علمی

تاریخ خبر: 5 خرداد 1392 / کد مطلب: 2646 / بازدید: 2175 / اظهار نظر: 3


درآمدهای شهرداری به قلم اسماعیل ملوندی شهردار اسبق ششتمددرآمدهای شهرداری به قلم اسماعیل ملوندی شهردار اسبق ششتمد كسب درآمد در شهرداريها از اموري است كه تاثير عمد ه اي در ارائه خدمات شهري به شهروندان دارد. اگر شهرداريها نتوانند در آمد كافي و پايدار بدست آورند نخواهند توانست تاسيسات ضروري در شهر را ايجاد و اداره كنند. هر چند كه منابع  مالي شهرداريها به صور مختلف قابل حصول باشد اما همه آنها از خصوصيات درآمد هاي پايدار برخوردار نيستند.
درآمد ها را در شهرداری از لحاظ مدت زمانی می توان به  دو گروه اساسی پایدار و ناپایدار تقسیم نمود.

درآمد های ناپایدار شامل درآمد های کوتاه که دوره زمانی وصول آن یکساله بوده و همیشگی نیست


1- عوارض محلی:
 به عوارضی گفته می شود که توسط شورای اسلامی شهر مصوب و پس از تصویب فرمانداری لازم الجرا می گردد. مانند عوارض مربوط به پروانه های ساختمانی، عوارض تجاری، صنفی ،نوسازی ، بهای خدمات شهری و عوارض مربوط به توافقات یا در واقع همان فروش تراکم می باشد که در چند سال اخیر به دلیل افت درآمد های شهرداری افزابش چشمگیری را داشته است که توسط مردم ملموس بوده است متاسفانه بيش از 95 درصد از منابع مالي شهرداريها از محل درآمد هاي محلي شهر ها تامين مي گردد.


2- درآمد های مربوط به کمکهای دولت که اینگونه عوارض بدلیل کاهش شدید درآمد های دولت از محل فروش نفت به خاطر تحربم های اعمال شده افت 80 درصدی داشته و بالطبع کمک دولت به شهرداریها چه در زمینه عمرانی یا چاری کاهش داشته است وابستگي به كمك هاي بلا عوض دولتي كمتر از 5 درصد مي باشد.


3- عوارض ملی: به عوارضی گفته می شود که توسط مراجع گوناگون وصول و سپس به حساب وزارت کشور واریز و بین شهرداری ها تقسیم می گردد . مانند عوارض شهرداری ها از محل مصرف آب و برق وگاز  و یا عوارض مربوط به نوشابه ای گاز دار

 

درآمد های پایدار

به دنبال كاهش وابستگي درآمدي شهرداريها به دولت و با توجه به تشديد مسائل و مشكلات شهرها در نتيجه رشد جمعيت و مهاجرت ها ‏ حجم زياد تقاضا براي خدمات شهري و اتكاي شهرداريها به درآمد هاي ناپايدار شرايط كار براي متوليان امور در شهرداريها دشوار كرده است. بنابراين عدم برخورداري از منابع درآمدي ناپايدار پاسخگویي به هزينه هاي دائمي شهرها را مختل كرده است.
 

 آن دسته از درآمدهاي شهرداري كه از,ويژگي هاي آن تداوم پذيري يعني  داراي ثبات بوده و حداقل در كوتا ه مدت دچار نوسانات شديد نشوند مطلوب بودن يعني كسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رويكرد عدالت محوري شود و به ساختارهاي زيست محيطي، كالبدي،اجتماعي و اقتصادي لطمه نياورد

مانند :
 
1-  انتشار اوراق مشاركت از طريق سازمان بورس اوراق بهاداريا بانكهاي عامل  براي تأمين مالي پروژه هاي شهري درچارچوب قوانين ومقررات
2- استفاده از پتانسيل هاي و جلب مشاركتهاي مردمي در پروژه هاي توسعه اي و نيز درآمد زا
3- توسعه توريسم و گردشگري با انجام تبليغات موثر. طرح ايجاد واحد هاي تجاري و تفريحي ‏آموزشي و ورزشي و هنري
4- جلب مشاركت هاى مردمى در اداره امور شهرها؛ استفاده بهينه از اراضى و فضاهاى شهرى در اختيار شهردار یها جهت كاربر ى هاى مناسب و واگذارى به شهروندان؛
5- حذف ادارات تصميم گيرنده مديريت شهرى و موازى با شهردارى ها و تشكيل مديريت واحد شهرى؛ تبديل زمين هاى وقف به احسن و استفاده بهينه ازآنها كه سبب درآمد براى اداره وقف و شهردارى هاخواهد شد؛

6-طرح ايجاد واحدهاي تجاري در مراكز خدمات محله، ناحيه و منطقه پيش بيني شده در طرح هاى فرا  دست وطرح ايجاد مراكز چند منظوره آموزشي، ورزشي، هنري و فرهنگی
اظهار نظر

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


عليرضا
0 مخالف 3 موافق
ايشان سرپرست شهرداری ششتمد بوده است