خبر سیاسی سبزوار:

سبزوار آنلاين: اخبار سیاسی شهر سبزوار

خبر سیاسی

تاریخ خبر: 8 شهريور 1393 / کد مطلب: 2831 / بازدید: 2790 / اظهار نظر: 6

پسندیده در پاسخ به قلعه نوعی:


کلیه مطالب را تکذیب می کنم / از طریق مراجع قضائی پیگیر خواهم شدکلیه مطالب را تکذیب می کنم  از طریق مراجع قضائی پیگیر خواهم شد هشتادو هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر همانطور که پیش بینی می شد با نطق پیش از دستور مسعود پسندیده آغاز شد و وی مطالب دفاعیه خود نسبت به مسائل مطرح شده از سوی محمدرضا قلعه نوی همکار خود را پاسخ داد. حسینی زاده در ابتدای جلسه از قلعه نوی خواست که اظهارات خود نسبت به سخنان پسندیده را در جلسه دیگری مطرح کند که قلعه نوی نیز درخواست رئیس را پذیرفت.
به گزارش سبزوار آنلاین نائب رئیس شورای شهر خطاب به قلعه نوی  با بیان اینکه همه اعضاء شورای شهر خرد اجتماعی و شعور و بینش سیاسی دارند گفت: اولین نگاه به مسائل مطرح شده از جانب شما در غیاب بنده، حداقل یک فعالیت نزدیک به انتخابات هیات رئیسه است البته فعلا به انتخابات مجلس کاری نداریم.
وی با بیان اینکه کلیه مطالب مطرح شده نسبت به خود را تکذیب می کنم اضافه کرد: شبه افکنی شما و مطرح کردن پرونده تفکیک ملک پدرم که انگار از موقعیت خاص من استفاده شده موضوعی نیست که از کنارش راحت رد شوم و این حق را  به گردن خودم می دانم که از طریق مجامع قضائی کیفر خواست به دادستان ارائه دهم و این موضوع را پیگیری کنم.
 
پسندیده گفت: ما 34 وظیفه در شورای شهر داریم و هیچ یک از این وظایف گیر دادن اعضاء شورا به یکدیگر نیست  ما می توانیم به بقیه نظارت بکنیم ولی نظارت بر اعضاء شورای شهر با بازرسی است و هیچ یک از اعضاء شورای شهر حق نظارت بر یکدیگر آن هم به این شکل بد اخلاقانه ندارند. 

مشروح سخنان نطق پسندیده به زودی منتشر می شود.   
 


اظهار نظر

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


مقدم سبزواری
4 مخالف 6 موافق
به نام خدا با سلام به همه خدمتگزاران به اسلام ومسلمین صرف نظرازصحت وسقم موضوع توسط طرفین آنچه واضح ومبرهن است این است که در نظام مقدس اسلامی علاوه بروجود اصل نظارت فردبرخود وخودکنترلی اصل مراقبت بر عملکردافراد همنوع ،همجوارو....به ویژه برای مسئولین وجود دارد گذشته از اینها اصل منافع سازمانی حکم می کند که شماهااز یک دیگر مواظبت ومراقبت کنیدتا نهاد وسازمانی که در آن خدمت می کنید از حیث عملکرد وخصوصا آبروی سازمانی سالم بماند .عزت زیاد یا علی
... که فقط یلدین شعار بدین و زیراب همدیگرو بزنید