خبر سیاسی سبزوار:

سبزوار آنلاين: اخبار سیاسی شهر سبزوار

اخبار سیاسی

صفحه 18 / تعداد خبرهاي سیاسی: 282 خبر

امام جمعه سبزوار:


مخالف مرسومات فرهنگي نيستم اما...


مخالف مرسومات فرهنگي نيستم اما نبايد برخي رسومات اجتماعي را به عنوان سنت حسنه و قريب به واجب بجا بياوريد....
سیاسی | 18 خرداد 1390
ادامه


مقصودي به استانداري رفت


بعد از اجماع و راي مثبت 7 عضو شوراي اسلامي شهر سبزوار به مقصودي به عنوان شهردار سبزوار اين مصوبه براي تاييد به استانداري خراسان رضوي رفت....
سیاسی | 17 خرداد 1390
ادامه

عضو شوراي اسلامي شهر:


براي مجلس مشكل مدرك تحصيلي ندارم


عضو شورای اسلامی شهر از حل مشكل مدرك تحصيلي خود براي ورود به انتخابات مجلس نهم خبر داد....
سیاسی | 16 خرداد 1390
ادامه

دكتر علوي مقدم:


مقصودي قوي ترين گزينه شهرداري سبزوار است


هنوز در اين مورد صورت جلسه شورا امضاء نشده كه بتوانيم بصورت رسمي عنوان كنيم مقصودي شهردار سبزوار است ....
سیاسی | 16 خرداد 1390
ادامه

علي ارغياني:


تصميمات شوراي شهر به صلاح شهر است


عضو شوراي اسلامي شهر سبزوار گفت: شهردار بزودي انتخاب مي شودو تصميمات اتخاذ شده از سوي شورا در اين خصوص به صلاح شهر است....
سیاسی | 16 خرداد 1390
ادامه


مقصودي از حسن ظن شورا متشكرم


رئيس شوراي اسلامي شهر سبزوار از اجماع تمامي 6 عضو شورا و عضو علي البدل در انتخابش به عنوان شهردار سبزوار تقدير كرد....
سیاسی | 16 خرداد 1390
ادامه


ايزديان مدیر جهاد کشاورزی سبزوار شد


محمد حسين آبادي با بازنشستگي از جهاد كشاورزي سبزوار خداحافظي كرد و ايزديان به عنوان مدیر جهاد کشاورزی سبزوار معرفی شد. ...
سیاسی | 8 خرداد 1390
ادامه

امام جمعه سبزوار:


مردم صاحبان اصلی انقلاب و مجلس خانه ملت است


مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و مجلس شورای اسلامی نیز خانه ملت است....
سیاسی | 6 خرداد 1390
ادامه

امام جمعه در پی قتل های اخیر خواستار شد:


ريشه جنايات را شناسايي كنيد


با توجه به قتل هاي چند هفته اخير مسئولين بايد در اين رابطه فكري كنند و ريشه جنايات را پيدا كنند...
سیاسی | 4 خرداد 1390
ادامه


حضور سردار احمدی نژاد در روستای شم آباد خوشاب


انسان خلیفه ا... است و برای رسیدن به آرمان های الهی باید در مسیر خلیفه الهی با ایمان و عمل صالح حرکت کند....
سیاسی | 3 خرداد 1390
ادامه