خبر عمومی سبزوار:

سبزوار آنلاين: اخبار عمومی شهر سبزوار

اخبار عمومی

صفحه 25 / تعداد خبرهاي عمومی: 629 خبر

مهرماه امسال


3 هزار و 772 شکوفه سبزواری در راه مدرسه


معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار گفت: در سال تحصیلی جدید 3 هزار و 772 شکوفه سبزواری وارد مدرسه خواهند شد....
عمومی | 24 شهريور 1390
ادامه

دبیر کمیته زنان و خانواده فرماندار سبزوار:


کاروانسرای لطفعلی خان بخاطر نبود بودجه تبدیل به بازارچه دائمی بانوان نشد


دبیر کمیته زنان و خانواده فرمانداری سبزوار گفت: متاسفانه پیگیری های 2 سال گذشته کمیته بانوان برای تبدیل به بازارچه زنان فقط به دلیل بودجه نتیجه نرسید....
عمومی | 23 شهريور 1390
ادامه


راننده تاکسی امانت 50 میلیون ریالی را به صاحبش برگرداند


با حس امانتداری راننده تاکسی، کیفی که حاوی 50 میلیون ریال وجه نقد به همراه مدارک شخصی بود بدون هیچ کم و کاستی به صاحب آن...
عمومی | 21 شهريور 1390
ادامه


مقصودی احکام جدید را صادر کرد


حسین مقصودی شهردار سبزوار در نخستین گام بعد از حضورش در شهرداری برای 12 نفر از پرسنل احکام جدید صادر کرد....
عمومی | 21 شهريور 1390
ادامه


کاهش آمار ازدواج در مردادماه


میزان وقایع ثبت شده ازدواج در مرداد ماه سال جاری، نوزده و سه دهم درصد نسبت به سال گذشته در سبزوار کاهش یافته است....
عمومی | 20 شهريور 1390
ادامه

شهردار سبزوار خبر داد:


تغییرات اساسی در شهرداری تا 10 روز آینده


شهردار سبزوار از تغییرات اساسی، در بدنه شهرداری سبزوار تا 10 روز آینده خبر داد....
عمومی | 19 شهريور 1390
ادامه

در 5 ماهه نخست امسال


ثبت 15شرکت تعاونی جدید در سبزوار


در 5 ماهه نخست امسال از 30 شرکت تعاونی که موافقت نامه آن صادر شده است، پروانه 15 شرکت تعاونی به ثبت رسیده است....
عمومی | 15 شهريور 1390
ادامه


21 شهریور ماه آغاز بکار نمایشگاه فروش پاییزه سبزوار


نمایشگاه فروش پاییزه سبزوار از 21 شهریورماه سال جاری به مدت 10 روز در محل پارک ارم سبزوار فعالیت خود را آغاز خواهد کرد....
عمومی | 15 شهريور 1390
ادامه


خداحافظی رادمان از انجمن سینمایی جوانان ایران دفتر سبزوار


علیرضا رادمان که از سال 1386 مدیریت انجمن سینمای جوانان ایران دفتر سبزوار را عهده دار بود از سمت خود استعفاء داد ...
عمومی | 8 شهريور 1390
ادامه


موسوی رفت، شبیری آمد


سید امیر موسوی مدیر کانون بسیج هنرمندان سبزوار از سمت خود استعفاء و شبیری مدیر بسیج فرهنگیان سبزوار به جای او منصوب شد....
عمومی | 8 شهريور 1390
ادامه