خبر سیاسی سبزوار:

سبزوار آنلاين: اخبار سیاسی شهر سبزوار

اخبار سیاسی

صفحه 29 / تعداد خبرهاي سیاسی: 282 خبر

دكتر محسني ثاني:


مجلس نبايد به بحث وقف اموال دانشگاه آزاد وارد مي شد


بنده بدليل اشكال قانوني اين طرح كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آن پرداخته و هنوز اين پيگيري‌ها به نتيجه قطعي نرسيده بود ورود مجلس را جايز...
سیاسی | 1 تير 1389
ادامه


جلوگیری از سخنرانی سید جواد حسینی در مزینان


پس از منتفی شدن سفر احسان شریعتی در سی و سومین سالگرد درگذشت دکتر شریعتی از سید جواد حسینی جهت سخنرانی دعوت کردیم که با و...
سیاسی | 30 خرداد 1389
ادامه