خبر ورزشی سبزوار:

سبزوار آنلاين: اخبار ورزشی شهر سبزوار

اخبار ورزشی

صفحه 30 / تعداد خبرهاي ورزشی: 293 خبر


سبزوار موفق ترین میزبان مسابقات دانش آموزی استان


سبزوار یکی از شهرسنان هایی است که در برگزاری مسابقات دانش آموزی موفق عمل کرده است....
ورزشی | 29 خرداد 1389
ادامه


آغاز رقابت 2 هزاردانش آموز ورزشکار استان در سبزوار


سبزوار میزبان 2 هزار دانش آموز ورزشکار مقطع متوسطه و راهنمایی پسران در 9 رشته ورزشی است....
ورزشی | 28 خرداد 1389
ادامه

شعبانپور:


بدون اسپانسر در سبزوار نمي‌مانم


ديگر نمي‌توانم بدون اسپاسر مناسب در كنار تيم بمانم چرا كه شرمنده مردم هستيم، هر بازي كه تيم نتيجه نمي‌گيردتا چند روز دلخوريم با اين روال تماشاگران...
ورزشی | 25 خرداد 1389
ادامه