يادداشت سبزوار:

سبزوار آنلاين: يادداشت هايي درباره شهرستان سبزوار

فهرست يادداشت‌ها

صفحه 4 / تعداد کل يادداشتها: 38 يادداشت


سرمایه گذاری خارجی در سبزوار صفر است


سرمایه گذاری یکی از ضروریات توسعه هر منطقه به شمار می آید، با توجه به اصل 44 قانون اساسی و محدودیت سرمایه گذاری دولت در بخش های...
يادداشت | 17 آذر 1389
ادامه


دورنمای استان شدن سبزوار


بعد از تقسیم استان خراسان بزرگ و تشکیل دو استان خراسان جنوبی و شمالی و محقق نشدن خواسته به حق مردم سبزوار در ایجاد استان سربداران، مهمترین...
يادداشت | 8 آذر 1389
ادامه


شروعی دوباره با همت مضاعف و کار مضاعف


هرگز فکر نمی کردم که پس از چند ماه از آغاز به کار سبزوارآنلاین دچار مشکل شویم که باعث شود 54 روز از فعالیتمان به دور...
يادداشت | 3 آذر 1389
ادامه


ارتقاء خوشاب نتیجه وحدت مسئولین


سومین بخش شهرستان بزرگ سبزوار هم به شهرستان ارتقاء یافت هرچند که این خبر هنوز به طور رسمی از سوی استانداری و فرمانداری اعلام نشده است، اما...
يادداشت | 5 مهر 1389
ادامه


انتقال مدیران باتجربه و آینده پیش روی سبزوار


متاسفانه مدتی است عزل و نصب هایی صورت می گیرد که رنگ و بوی ارتقاء ندارد و رئیس یک اداره که عملکرد نسبتا خوبی داشته سر از...
يادداشت | 22 شهريور 1389
ادامه


این روزها هوای دلت را داشته باش


دلت می خواهد داد بزنی «فلن اری مولی کریما اصبر علی عبد لئیم منک»ندیدم این چنین کریمی که صبورتر باشد از تو به بنده فرومایه اش! این روزها...
يادداشت | 1 شهريور 1389
ادامه


پیامک الهی


روزانه ما صندوق پیامهایمان را باز می کنیم و پیام های دوستان خود را می خوانیم اما آیا تاکنون شده است که کتاب الهی مان...
يادداشت | 6 مرداد 1389
ادامه


يادداشت محمود درقدمی


سبزوار آنلاين پايگاه خبري تحليلي است كه به تازگي به جرگه رسانه هاي الكترونيكي شهرستان سبزوار پيوسته است در اين پايگاه خبري كه سرعت در اطلاع رساني...
يادداشت | 28 خرداد 1389
ادامه